Orona 3G X-30 | 320 – 1000kg

GRUPA ZED AUTORYZOWANY AGENT ORONA

Orona 3G X-30 | 320 – 1000kg

Rozwiązania z napędem hydraulicznym.

Do budynków o ograniczonym natężeniu ruchu.
Uniwersalne i łatwe do adaptacji rozwiązanie.

Ogólna specyfikacja

Udźwig Od 320 do 1000 kg
Liczba osób Od 2 do 16 osób / od 2 do 4 osób / Od 13 do 16 osób
Prędkość 0,6 m/s
Maksymalna wysokość podnoszenia 21 m/s
Maksymalna ilość przystanków 7 przystanki
Ilość wejść do kabiny Pojedyncze / Podwójne 1800 / Podwójne 900
Napęd Hydrauliczny
Sterowanie System sterowania ARCA II, wieloprocesorowy o małym poborze prądu
Typy drzwi Półautomatyczne + harmonijkowe (BUS (BUS) /
Automatyczne boczne /
Automatyczne centralne
Szerokość drzwi Od 600 do 1600 mm (co 100mm)
Wysokość drzwi 2000 / 2100
Wymiary kabiny Wymiary kabiny dostosowane do potrzeb
Wewnętrzna wysokość kabiny 2100 / 2200
Dostępne rodzaje wystroju Orona 3G Domo Packs / Orona 3G Public Packs / Orona 3G Plus

Do pobrania

Orona 3G X-28 | 1650 – 2500kg

GRUPA ZED AUTORYZOWANY AGENT ORONA

Orona 3G X-28 | 1650 – 2500kg

Rozwiązania dla dźwigów elektrycznych bezreduktorowych z maszynownią nad szybem.

Wykorzystanie najnowszych technologii napędu bezpośredniego w budynkach publicznych. Mniejszy hałas i lepszy dostęp w celu konserwacji. Rozwiązanie dostosowane do potrzeb o dużych wymiarach, z maszynownią, o maksymalnej wydajności i skuteczności.

Ogólna specyfikacja

Udźwig Od 1650 do 2500 kg
Liczba osób Od 22 do 33 osób
Prędkość 0,6 – 1 – 1,6 m/s
Maksymalna wysokość podnoszenia 50 – 50 – 75 m
Maksymalna ilość przystanków 32 przystanki
Ilość wejść do kabiny Pojedyncze / Podwójne 1800
Napęd Elektryczny bezpośredni
Sterowanie System sterowania ARCA II, wieloprocesorowy o małym poborze prądu
Typy drzwi Automatyczne boczne /
Automatyczne centralne
Szerokość drzwi Od 900 do 2500 mm (co 100mm)
Wysokość drzwi 2000 / 2100 / 2200 / 2300
Wymiary kabiny Wymiary kabiny dostosowane do potrzeb
Wewnętrzna wysokość kabiny 2100 / 2200 / 2300 / 2400
Dostępne rodzaje wystroju Orona 3G Plus

Do pobrania

Orona 3G X-27 | 450 – 1000kg

GRUPA ZED AUTORYZOWANY AGENT ORONA

Orona 3G X-27 | 450 – 1000kg

Rozwiązania dla dźwigów elektrycznych bezreduktorowych z maszynownią nad szybem.

Wykorzystanie najnowszych technologii napędu bezpośredniego (bezreduktorowego).
Przeznaczone do wysokich budynków.
Duża elastyczność i wysoka wydajność.

Ogólna specyfikacja

Udźwig Od 450 do 1000 kg
Liczba osób Od 6 do 13 osób
Prędkość 1,6 m/s
Maksymalna wysokość podnoszenia 120 m
Maksymalna ilość przystanków 64 przystanki
Ilość wejść do kabiny Pojedyncze wejście / Podwójne wejście / Dźwig przystosowany do wykorzystania w budynkach, gdzie wymaga się możliwości przechodzenia osób pod płytą podszybia
Napęd Elektryczny bezpośredni
Sterowanie System sterowania ARCA II, wieloprocesorowy o małym poborze prądu
Typy drzwi Automatyczne boczne /
Automatyczne centralne
Szerokość drzwi Od 700 do 1000 mm (co 100mm)
Wysokość drzwi 2000 / 2100 / 2200 / 2300
Wymiary kabiny Wymiary kabiny dostosowane do potrzeb
Wewnętrzna wysokość kabiny 2100 / 2200 / 2300 / 2400
Dostępne rodzaje wystroju Orona 3G Domo Packs / Orona 3G Public Packs / Orona 3G Plus

Do pobrania

Orona 3G X-26 | 630 – 1600kg

GRUPA ZED AUTORYZOWANY AGENT ORONA

Orona 3G X-26 | 630 – 1600kg

Rozwiązania dla dźwigów elektrycznych bezreduktorowych z maszynownią nad szybem.

Wykorzystanie najnowszych technologii napędu bezpośredniego w budynkach publicznych.
Mniejszy hałas i lepszy dostęp w celu konserwacji. Rozwiązanie o solidnej konstrukcji z maszynownią do potrzeb dużego natężenia ruchu.

Ogólna specyfikacja

Udźwig Od 630 do 1600 kg
Liczba osób Od 8 do 21 osób
Prędkość 1  – 1,6 m/s
Maksymalna wysokość podnoszenia 50 – 75 m
Maksymalna ilość przystanków 32 przystanków
Ilość wejść do kabiny Pojedyncze / Podwójne 1800
Napęd Elektryczny bezpośredni
Sterowanie System sterowania ARCA II, wieloprocesorowy o małym poborze prądu
Typy drzwi Automatyczne boczne /
Automatyczne centralne
Szerokość drzwi Od 800 do 1600 mm (co 100mm)
Wysokość drzwi 2000 / 2100 / 2200 / 2300
Wymiary kabiny Wymiary kabiny dostosowane do potrzeb
Wewnętrzna wysokość kabiny 2100 / 2200 / 2300 / 2400
Dostępne rodzaje wystroju Orona 3G Public Packs / Orona 3G Public Plus

Do pobrania

Orona 3G X-25 | 320 – 1000kg

GRUPA ZED AUTORYZOWANY AGENT ORONA

Orona 3G X-25 | 320 – 1000kg

Rozwiązania dla dźwigów elektrycznych bezreduktorowych z maszynownią nad szybem.

Wysoka wydajność w budynkach mieszkalnych i publicznych Optymalne wykorzystanie przestrzeni i najnowsza technologia bezpośredniego napędu (bezreduktorowego). Rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. Maksymalna elastyczność i najlepsze wyniki.

Ogólna specyfikacja

Udźwig Od 320 do 1000 kg
Liczba osób Od 4 do 13 osób
Prędkość 1  – 1,6 m/s
Maksymalna wysokość podnoszenia 50 – 60 m
Maksymalna ilość przystanków 16 -21 przystanków
Ilość wejść do kabiny Pojedyncze / Podwójne 1800
Napęd Elektryczny bezpośredni
Sterowanie System sterowania ARCA II, wieloprocesorowy o małym poborze prądu
Typy drzwi Automatyczne boczne /
Automatyczne centralne
Szerokość drzwi Od 600 do 1500 mm (co 100mm)
Wysokość drzwi 2000 / 2100 / 2200 / 2300
Wymiary kabiny Wymiary kabiny dostosowane do potrzeb
Wewnętrzna wysokość kabiny 2100 / 2200 / 2300 / 2400
Dostępne rodzaje wystroju Orona 3G Domo Packs / Orona 3G Public Packs / Orona 3G Plus

Do pobrania

Orona 3G X-24 | 180 – 630kg

GRUPA ZED AUTORYZOWANY AGENT ORONA

Orona 3G X-24 | 180 – 630kg

Rozwiązania dla dźwigów elektrycznych bezreduktorowych z maszynownią nad szybem.

Kompaktowe rozwiązania bez maszynowni przeznaczone głównie do istniejących budynków. Najnowsza technologia bezpośredniego napędu. Elastyczność rozmieszczenia wejść w przypadku zastąpienia dźwigu z maszynownią.

Ogólna specyfikacja

Udźwig Od 180 do 630 kg
Liczba osób Od 3 do 8 osób
Prędkość 0,6 – 1 m/s
Maksymalna wysokość podnoszenia 45 m
Maksymalna ilość przystanków 16 przystanków
Ilość wejść do kabiny Pojedyncze / Podwójne 1800 / Podwójne 900
Napęd Elektryczny bezpośredni
Sterowanie System sterowania ARCA II, wieloprocesorowy o małym poborze prądu
Typy drzwi Półautomatyczne + harmonijkowe (BUS) / Automatyczne boczne /
Automatyczne centralne
Szerokość drzwi Od 500 do 900 mm
Wysokość drzwi 2000 / 2100 / 2200 / 2300
Wymiary kabiny Wymiary kabiny dostosowane do potrzeb
Wewnętrzna wysokość kabiny 2100 / 2200 / 2300 / 2400
Dostępne rodzaje wystroju Orona 3G Domo Packs / Orona 3G Public Packs / Orona 3G Plus

Do pobrania

Orona 3G X-23 | 225 – 630kg

GRUPA ZED AUTORYZOWANY AGENT ORONA

Orona 3G X-23 | 225 – 630kg

Rozwiązania dla dźwigów elektrycznych bezreduktorowych z maszynownią nad szybem.

Kompaktowe rozwiązania bez maszynowni przeznaczone głównie do istniejących budynków. Najnowsza technologia bezpośredniego napędu. Przystępna i funkcjonalna opcja w przypadku zastąpienia dźwigu z maszynownią.

Ogólna specyfikacja

Udźwig Od 225 do 630 kg
Liczba osób Od 3 do 8 osób
Prędkość 1 m/s
Maksymalna wysokość podnoszenia 60 m
Maksymalna ilość przystanków 21 przystanków
Ilość wejść do kabiny Pojedyncze / Podwójne 1800
Napęd Elektryczny bezpośredni
Sterowanie System sterowania ARCA II, wieloprocesorowy o małym poborze prądu
Typy drzwi Półautomatyczne + harmonijkowe (BUS) / Automatyczne boczne /
Automatyczne centralne
Szerokość drzwi Od 500 do 900 mm
Wysokość drzwi 2000 / 2100 / 2200 / 2300
Wymiary kabiny Wymiary kabiny dostosowane do potrzeb
Wewnętrzna wysokość kabiny 2100 / 2200 / 2300 / 2400
Dostępne rodzaje wystroju Orona 3G Domo Packs / Orona 3G Public Packs / Orona 3G Plus

Do pobrania

Orona 3G X-20 | 320 – 450 – 630kg

GRUPA ZED AUTORYZOWANY AGENT ORONA

Orona 3G X-20 | 320 – 450 – 630kg

Rozwiązania dla dźwigów elektrycznych bezreduktorowych z maszynownią nad szybem.

Wysoka wydajność w budynkach o małym natężeniu ruchu. Optymalne wykorzystanie przestrzeni i najnowsza technologia bezpośredniego napędu (bezreduktorowego). Rozwiązanie standardowe. Najnowsza technologia w przystępnej i funkcjonalnej postaci.

Ogólna specyfikacja

Udźwig 320 – 450 – 630 kg
Liczba osób 4 – 6 – 8 osób
Prędkość 1 m/s
Maksymalna wysokość podnoszenia 45 m
Maksymalna ilość przystanków 16 przystanków
Ilość wejść do kabiny Pojedyncze / Podwójne 1800 / Podwójne 900
Napęd Elektryczny bezpośredni (180 połączeń/godz.)
Sterowanie System sterowania ARCA II, wieloprocesorowy o małym poborze prądu
Typy drzwi Automatyczne boczne / Automatyczne centralne
Szerokość drzwi 700 / 800 / 900
Wysokość drzwi 2000 / 2100
Wymiary kabiny Standardowe wymiary kabiny
Wewnętrzna wysokość kabiny 2100 / 2200
Dostępne rodzaje wystroju Orona 3G Domo Packs / Orona 3G Public Packs / Orona 3G Plus

Do pobrania

Orona 3G X-18 | 1650 – 2500kg

GRUPA ZED AUTORYZOWANY AGENT ORONA

Orona 3G X-18 | 1650 – 2500kg

Wysoka wydajność w budynkach publicznych. Maksymalna solidność konstrukcji, wygoda i niezawodność. Rozwiązanie o dużej wydajności transportowej i elastyczności wymiarów do wszystkich rodzajów obciążeń.

Ogólna specyfikacja

Udźwig Od 1650 do 2500 kg
Liczba osób Od 22 do 33 osób
Prędkość 0,6 – 1,6 m/s
Maksymalna wysokość podnoszenia 50 – 50 – 75 m
Maksymalna ilość przystanków 32 przystanki
Ilość wejść do kabiny Pojedyncze / Podwójne 1800
Napęd Elektryczny bezpośredni
Sterowanie System sterowania ARCA II, wieloprocesorowy o małym poborze prądu
Typy drzwi Automatyczne boczne / Automatyczne centralne
Szerokość drzwi Od 900 do 2500 mm (co 100 mm)
Wysokość drzwi 2000 / 2100 / 2200 / 2300
Wymiary kabiny Wymiary kabiny dostosowane do potrzeb
Wewnętrzna wysokość kabiny 2100 / 2200 / 2300 / 2400
Dostępne rodzaje wystroju Orona 3G Public Plus

Do pobrania

Orona 3G X-16 | 630 – 1600kg

GRUPA ZED AUTORYZOWANY AGENT ORONA

Orona 3G X-16 | 630 – 1600kg

Wysoka wydajność w budynkach publicznych.
Maksymalna niezawodność. Rozwiązanie o maksymalnej solidności i wygodzie do obiektów o najwyższych wymaganiach specyfikacji.

Ogólna specyfikacja

Udźwig Od 630 do 1600 kg
Liczba osób Od 8 do 21 osób
Prędkość 1 – 1,6 m/s
Maksymalna wysokość podnoszenia 50 – 75 m
Maksymalna ilość przystanków 32 przystanki
Ilość wejść do kabiny Pojedyncze / Podwójne 1800
Napęd Elektryczny bezpośredni
Sterowanie System sterowania ARCA II, wieloprocesorowy o małym poborze prądu
Typy drzwi Automatyczne boczne / Automatyczne centralne
Szerokość drzwi Od 800 do 1600 mm (co 100 mm)
Wysokość drzwi 2000 / 2100 / 2200 / 2300
Wymiary kabiny Wymiary kabiny dostosowane do potrzeb
Wewnętrzna wysokość kabiny 2100 / 2200 / 2300 / 2400
Dostępne rodzaje wystroju Orona 3G Public Packs / Orona 3G Public Plus

Do pobrania