Orona 3G X-18 | 1650 – 2500kg

GRUPA ZED AUTORYZOWANY AGENT ORONA

Orona 3G X-18 | 1650 – 2500kg

Wysoka wydajność w budynkach publicznych. Maksymalna solidność konstrukcji, wygoda i niezawodność. Rozwiązanie o dużej wydajności transportowej i elastyczności wymiarów do wszystkich rodzajów obciążeń.

Ogólna specyfikacja

Udźwig Od 1650 do 2500 kg
Liczba osób Od 22 do 33 osób
Prędkość 0,6 – 1,6 m/s
Maksymalna wysokość podnoszenia 50 – 50 – 75 m
Maksymalna ilość przystanków 32 przystanki
Ilość wejść do kabiny Pojedyncze / Podwójne 1800
Napęd Elektryczny bezpośredni
Sterowanie System sterowania ARCA II, wieloprocesorowy o małym poborze prądu
Typy drzwi Automatyczne boczne / Automatyczne centralne
Szerokość drzwi Od 900 do 2500 mm (co 100 mm)
Wysokość drzwi 2000 / 2100 / 2200 / 2300
Wymiary kabiny Wymiary kabiny dostosowane do potrzeb
Wewnętrzna wysokość kabiny 2100 / 2200 / 2300 / 2400
Dostępne rodzaje wystroju Orona 3G Public Plus

Do pobrania

Orona 3G X-16 | 630 – 1600kg

GRUPA ZED AUTORYZOWANY AGENT ORONA

Orona 3G X-16 | 630 – 1600kg

Wysoka wydajność w budynkach publicznych.
Maksymalna niezawodność. Rozwiązanie o maksymalnej solidności i wygodzie do obiektów o najwyższych wymaganiach specyfikacji.

Ogólna specyfikacja

Udźwig Od 630 do 1600 kg
Liczba osób Od 8 do 21 osób
Prędkość 1 – 1,6 m/s
Maksymalna wysokość podnoszenia 50 – 75 m
Maksymalna ilość przystanków 32 przystanki
Ilość wejść do kabiny Pojedyncze / Podwójne 1800
Napęd Elektryczny bezpośredni
Sterowanie System sterowania ARCA II, wieloprocesorowy o małym poborze prądu
Typy drzwi Automatyczne boczne / Automatyczne centralne
Szerokość drzwi Od 800 do 1600 mm (co 100 mm)
Wysokość drzwi 2000 / 2100 / 2200 / 2300
Wymiary kabiny Wymiary kabiny dostosowane do potrzeb
Wewnętrzna wysokość kabiny 2100 / 2200 / 2300 / 2400
Dostępne rodzaje wystroju Orona 3G Public Packs / Orona 3G Public Plus

Do pobrania

Orona 3G X-15 | 320 –1000kg

GRUPA ZED AUTORYZOWANY AGENT ORONA

Orona 3G X-15 | 320 –1000kg

Wysoka wydajność w budynkach mieszkalnych i publicznych.
Optymalne wykorzystanie przestrzeni i najnowsza technologia bezpośredniego napędu (bezreduktorowego). Rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. Maksymalna elastyczność i najlepsze wyniki.

Ogólna specyfikacja

Udźwig Od 320 do 1000 kg
Liczba osób Od 4 do 13 osób
Prędkość 1 – 1,6 m/s
Maksymalna wysokość podnoszenia 50 – 60 m
Maksymalna ilość przystanków 16 – 21 przystanków
Ilość wejść do kabiny Pojedyncze / Podwójne 1800
Napęd Elektryczny bezpośredni
Sterowanie System sterowania ARCA II, wieloprocesorowy o małym poborze prądu
Typy drzwi Automatyczne boczne / Automatyczne centralne
Szerokość drzwi Od 600 do 1500 mm (co 100 mm)
Wysokość drzwi 2000 / 2100 / 2200 / 2300
Wymiary kabiny Wymiary kabiny dostosowane do potrzeb
Wewnętrzna wysokość kabiny 2100 / 2200 / 2300 / 2400
Dostępne rodzaje wystroju Orona 3G Domo Packs / Orona 3G Public Packs / Orona 3G Plus

Do pobrania

Orona 3G X-14 | 180 – 630kg

GRUPA ZED AUTORYZOWANY AGENT ORONA

Orona 3G X-14 | 180 – 630kg

Kompaktowe rozwiązania bez maszynowni przeznaczone głównie do istniejących budynków. Najnowsza technologia bezpośredniego napędu.
Rozwiązanie dostosowane do potrzeb z elastycznym rozmieszczeniem wejść.

Ogólna specyfikacja

Udźwig Od 180 do 630 kg
Liczba osób Od 2 do 8 osób
Prędkość 0,6 – 1 m/s
Maksymalna wysokość podno-szenia 45 m
Maksymalna ilość przystanków 16 przystanków
Ilość wejść do kabiny Pojedyncze / Podwójne 1800 / Podwójne 900
Napęd Elektryczny bezpośredni
Sterowanie System sterowania ARCA II, wieloprocesorowy o małym poborze prądu
Typy drzwi Półautomatyczne + harmonijkowe (BUS) / Automatyczne boczne / Automatyczne centralne
Szerokość drzwi Od 500 do 900 mm
Wysokość drzwi 2000 / 2100 / 2200 / 2300
Wymiary kabiny Wymiary kabiny dostosowane do potrzeb
Wewnętrzna wysokość kabiny 2100 / 2200 / 2300 / 2400
Dost str Orona 3G Domo Packs Orona 3G Public Packs Orona 3G Plus

Do pobrania

Orona 3G X-11 | 180 – 630kg

GRUPA ZED AUTORYZOWANY AGENT ORONA

Orona 3G X-11 | 180 – 630kg

Rozwiązania dla dźwigów elektrycznych bezreduktorowych bez maszynowni (MRLG).

Kompaktowe rozwiązania bez maszynowni przeznaczone głównie do istniejących budynków. Najnowsza technologia bezpośredniego napędu w przypadku ograniczonych wymiarów nadszybia i podszybia.
Maksymalne wykorzystanie szybu, rozwiązanie bez maszynowni.

Ogólna specyfikacja

Udźwig Od 180 do 630 kg
Liczba osób Od 2 do 8 osób
Prędkość Maksymalna wysokość podno-szenia Maksymalna ilość przystanków 0,6 – 1 m/s 45 m 16 przystanków
Ilość wejść do kabiny Pojedyncze / Podwójne 1800 / Podwójne 900
Napęd Elektryczny bezpośredni
Sterowanie System sterowania ARCA II, wieloprocesorowy o małym poborze prądu
Typy drzwi Półautomatyczne + harmonijkowe (BUS) / Automatyczne boczne / Automatyczne centralne
Szerokość drzwi Od 500 do 900 mm
Wysokość drzwi 2000 / 2100
Wymiary kabiny Wymiary kabiny dostosowane do potrzeb
Wewnętrzna wysokość kabiny 2100 / 2200
Dostępne rodzaje wystroju Orona 3G Domo Packs / Orona 3G Public Packs / Orona 3G Plus

Do pobrania

Orona 3G X-10 | 320 – 450 – 630kg

GRUPA ZED AUTORYZOWANY AGENT ORONA

Orona 3G X-10 | 320 – 450 – 630kg

Rozwiązania dla dźwigów elektrycznych bezreduktorowych bez maszynowni (MRLG).

Wysoka wydajność w budynkach mieszkalnych i publicznych o średnim natężeniu ruchu.
Optymalne wykorzystanie przestrzeni i najnowsza technologia bezpośredniego napędu (bezreduktorowego).
Rozwiązanie standardowe.
Najnowsza technologia w przystępnej i funkcjonalnej postaci.

Ogólna specyfikacja

Udźwig 320 – 450 – 630 kg
Liczba osób 4 – 6 – 8 osób
Prędkość 1 m/s
Maksymalna wysokość podnoszenia 45 m
Maksymalna ilość przystanków 16 przystanków
Ilość wejść do kabiny Pojedyncze / Podwójne 1800 / Podwójne 900
Napęd Elektryczny bezpośredni (180 połączeń/godz.)
Sterowanie System sterowania ARCA II, wieloprocesorowy o małym poborze prądu
Typy drzwi Automatyczne boczne / Automatyczne centralne
Szerokość drzwi 700 / 800 / 900
Wysokość drzwi 2000 / 2100
Wymiary kabiny Standardowe wymiary kabiny
Wewnętrzna wysokość kabiny 2100 / 2200
Dostępne rodzaje wystroju Orona 3G Domo Packs / Orona 3G Public Packs / Orona 3G Plus

Do pobrania