Orona 3G X-25 | 320 – 1000kg

GRUPA ZED AUTORYZOWANY AGENT ORONA

Orona 3G X-25 | 320 – 1000kg

Rozwiązania dla dźwigów elektrycznych bezreduktorowych z maszynownią nad szybem.

Wysoka wydajność w budynkach mieszkalnych i publicznych Optymalne wykorzystanie przestrzeni i najnowsza technologia bezpośredniego napędu (bezreduktorowego). Rozwiązanie dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika. Maksymalna elastyczność i najlepsze wyniki.

Ogólna specyfikacja

Udźwig Od 320 do 1000 kg
Liczba osób Od 4 do 13 osób
Prędkość 1  – 1,6 m/s
Maksymalna wysokość podnoszenia 50 – 60 m
Maksymalna ilość przystanków 16 -21 przystanków
Ilość wejść do kabiny Pojedyncze / Podwójne 1800
Napęd Elektryczny bezpośredni
Sterowanie System sterowania ARCA II, wieloprocesorowy o małym poborze prądu
Typy drzwi Automatyczne boczne /
Automatyczne centralne
Szerokość drzwi Od 600 do 1500 mm (co 100mm)
Wysokość drzwi 2000 / 2100 / 2200 / 2300
Wymiary kabiny Wymiary kabiny dostosowane do potrzeb
Wewnętrzna wysokość kabiny 2100 / 2200 / 2300 / 2400
Dostępne rodzaje wystroju Orona 3G Domo Packs / Orona 3G Public Packs / Orona 3G Plus

Do pobrania