Orona 3G X-27 | 450 – 1000kg

GRUPA ZED AUTORYZOWANY AGENT ORONA

Orona 3G X-27 | 450 – 1000kg

Rozwiązania dla dźwigów elektrycznych bezreduktorowych z maszynownią nad szybem.

Wykorzystanie najnowszych technologii napędu bezpośredniego (bezreduktorowego).
Przeznaczone do wysokich budynków.
Duża elastyczność i wysoka wydajność.

Ogólna specyfikacja

Udźwig Od 450 do 1000 kg
Liczba osób Od 6 do 13 osób
Prędkość 1,6 m/s
Maksymalna wysokość podnoszenia 120 m
Maksymalna ilość przystanków 64 przystanki
Ilość wejść do kabiny Pojedyncze wejście / Podwójne wejście / Dźwig przystosowany do wykorzystania w budynkach, gdzie wymaga się możliwości przechodzenia osób pod płytą podszybia
Napęd Elektryczny bezpośredni
Sterowanie System sterowania ARCA II, wieloprocesorowy o małym poborze prądu
Typy drzwi Automatyczne boczne /
Automatyczne centralne
Szerokość drzwi Od 700 do 1000 mm (co 100mm)
Wysokość drzwi 2000 / 2100 / 2200 / 2300
Wymiary kabiny Wymiary kabiny dostosowane do potrzeb
Wewnętrzna wysokość kabiny 2100 / 2200 / 2300 / 2400
Dostępne rodzaje wystroju Orona 3G Domo Packs / Orona 3G Public Packs / Orona 3G Plus

Do pobrania